บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด

บัตรกำนัลใช้แทนเงินสดนี้จะถูกส่งไปยังผู้รับหลังจากที่คุณได้ชำระเงินแล้ว.

ฉันเข้าใจว่าบัตรกำนัลใช้แทนเงินสดจะไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินได้.